INTRODUCTION_KUTBAH

Posted: 24 Agustus 2010 in Uncategorized

Innalhamdalillahi nahmaduhu wanasta’iinuhu wanastaghfiruhu

Segala puji bagi Allah yang hanya kepadaNya kami memuji, memohon pertolongan, dan ampunan

Wana’udzubiillah minsyurruri ‘anfusinaa waminsayyi’ati ‘amaalinnaa Kami berlindung kepadaNya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami.

manyahdihillah falah mudhillalah Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkan

Wa man yudhlil falaa haadiyalah

dan barang siapa yang tersesat dari jalanNya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

wa-asy-hadu allaa ilaaha illallaahu wah-dahu laa syariikalah

Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi hanya Allah saja yang tiada sekutu bagiNya.

wa-asy-hadu anna muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh.

Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Utusan dan RasulNya

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yaa ‘alima ma fish-shudur, akhrijni, minazhulumati illannur.

Rabbi sahri sodri, waya sirli amri, wahlulukdatamilisani yaf kaul kauli.

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan kepada kita hingga saat ini .

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia yang gelap ke dunia yang terang  seperti sekarang ini.

Juga kepada bapak-ibu serta rekan sekalian yang berkenan hadir pada hari ini semoga Allah merahmati kita semua..amin.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s